W dniu  2019-08-16  biuro EkoMedia sp. z.o.o  będzię nieczynne.

 

 

 

ZATWIERDZENIE TARYFY OSD


Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 9 kwietnia 2019r.

Nr OKA.4211.32.2019.CW zatwierdził taryfę  dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.

ico pdf

 

 

ZMIANA TARYFY OSD

(Zmiana taryfy będzie obowiązywać od 01-01-2019)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr : OKA.4211.29.2018.4149.XIII.CW

  zmienił Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.

 

ico pdf

 

ZATWIERDZENIE TARYFY OSD


Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 13 LISTOPAD 2018r.

OKA.4211.29.2018.4149.XIII.CW   zatwierdził taryfę  dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.

ico pdf

 

ZMIANA TARYFY OSD

(Zmiana taryfy będzie obowiązywać od 01-01-2018)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 07 grudnia 2017r. 

Nr OKA.4211.69(3).2017.4191.XII.AZa.Zmd,  zmienił Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.

 

ico pdf