PRZETARGI_INFO

PRZETARGI

EkoMedia sp z o.o

27-200 Starachowice ul Radomska 29

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT

NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

ZA ROK OBROTOWY 2018 I ROK OBROTOWY 2019

link do pobrania całej treśći

 

EkoMedia sp. z o.o., zaprasza do składania ofert w ramach przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo użytkowania wieczystego gruntu do części nieruchomości niezabudowanej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi prawo użytkowania wieczystego gruntu części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 163/8
o powierzchni 1,6695 ha, położona w Starachowicach przy
ul. J. Bema, powiat starachowicki, wpisanej do księgi wieczystej nr
KI1H/00053175/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Starachowicach, do której EkoMedia sp. z o.o. przysługuje prawo użytkowania wieczystego.

link do pobrania całej treści