Taryfa 2017

ZATWIERDZENIE TARYFY OSD

(Nowa taryfa będzie obowiązywać od 01-10-2017)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia

 22 sierpnia 2017r. nr:OKA.4211.19(8).2017.4191.XII.PS  zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.

ico pdf

 

 

 

ZMIANA TARYFY OSD

(Zmiana taryfy będzie obowiązywać od 01-01-2017)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 08 grudnia 2016r.  nrOKA.4211.57(4).2016.4191.XI.AZa.Zmd,  zmienił Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.