Taryfa 2019

wirus 

EkoMedia sp. z o.o.

27-200 Starachowice , ul Radomska 29

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWDZANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY  2020 I ROK OBROTOWY 2021

 

PEŁNA WERSJA PISMA

LINK DO POBRANIA

 

 

 

 

ZATWIERDZENIE TARYFY OSD


Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 26 czerwca 2020r. nr pisma

DRE.WRE.4211.80.15.2019.AKo  zatwierdził taryfę  dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.

Nowa taryfa będzie obowiązywać od   11 lipca 2020r.

ico pdf

 

 

ZMIANA TARYFY OSD

(Zmiana taryfy będzie obowiązywać od 01-01-2019)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr : OKA.4211.29.2018.4149.XIII.CW

  zmienił Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.

 

ico pdf

 

ZATWIERDZENIE TARYFY OSD


Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 13 LISTOPAD 2018r.

OKA.4211.29.2018.4149.XIII.CW   zatwierdził taryfę  dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.

ico pdf

 

ZMIANA TARYFY OSD

(Zmiana taryfy będzie obowiązywać od 01-01-2018)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 07 grudnia 2017r. 

Nr OKA.4211.69(3).2017.4191.XII.AZa.Zmd,  zmienił Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.

 

ico pdf