Taryfa 2018

ZMIANA TARYFY OSD

(Zmiana taryfy będzie obowiązywać od 01-01-2018)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 07 grudnia 2017r. 

Nr OKA.4211.69(3).2017.4191.XII.AZa.Zmd,  zmienił Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.

 

ico pdf

 

 

 

Zatwierdzenie TARYFY OSD


Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 22 sierpień 2017r. 

Nr OKA.4211.19(8).2017.4191.XII.PS,   zatwierdził Taryfędla usług dystrybucji energii elektrycznej EkoMedia sp. z.o.o. z siedzibą w Starachowicach , ul Radomska 29.

ico pdf